ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

យើងជាក្រុមអន្តរជាតិដែលមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងកម្ពុជា ហើយយើងមិនចុះញ៉មក្នុងការការពារ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រី។

Julie Dowse

Julie Dowse

ស្ថាបនិក/ប្រធាន

Sarah Walsh

Sarah Walsh

នាយក / លេខាធិការ

Rob Hartley

Rob Hartley

អគ្គនាយក

Lisa Gill

Lisa Gill

នាយក / ហិរញ្ញិក

Renay Farrell

Renay Farrell

អគ្គនាយក

អ្នកស្មគ្រចិត្ត

Jessie Bailey

Jessie Bailey

អ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋបាល

Alua Kulzhabayeva

Alua Kulzhabayeva

ជំនួយការចលនា (កម្ពុជា)

បុគ្គលិកនៅកម្ពុជា

Nigel Goddard

Nigel Goddard

នាយកប្រតិបត្តិ

Navy Sous

សួស ណាវី

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ

Sokleap Ngorn

ងួន សុខលាភ

អគ្គនាយកកម្មវិធី

Tan Phireak

តាន់ ភិរក្ស

អ្នកគ្រប់គ្រងការការពារ

Sreypich Mean

មាន​ ស្រីពេជ្រ

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកពង្រឹងអំណាច

Chantha Navy

នី ចន្ថា

មន្ត្រីផ្នែកសង្គមកិច្ច

Sreyhoun Sung

ស៊ុង ស្រីហួន

មន្ត្រីផ្នែកសង្គមកិច្ច

Pov Seang Eng

ពៅ ស៊ាងអេង

មន្ត្រីផ្នែកសង្គមកិច្ច

Chhend Silaangkeeasil

ឆេង​ សិលាអង្គារសិល្ប៏

ប្រធានផ្នែកបង្ហាត់បង្ហាញក្លឹប GLOW

Lin Thavin

លីន​ ថាវីន

ប្រធានអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកសុខភាព GLOW

Yat Chanika

យ៉ាត ចន្នីកា

ជំនួយការផ្នែកសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនង

Socheatra

សឿន សុចិត្រា

ជំនួយការផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ

Pagna

Pagna Sreng

Community Engagement Facilitator

Sokna

Sokna Cheu

Community Engagement Facilitator

Karuna Phal

Karuna Phal

Community Engagement Facilitator

Mr. Loth Sam Oun

SamOun Loth

Administrative Assistant

Chantheavy

គឹម ចាន់ធាវី

មេផ្ទះ

គុណតម្លៃរបស់យើង

វប្បធម៌អង្គការរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់ពីរបៀបដែលយើងអនុវត្តបេសកកម្មរបស់យើង របៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ត និងរបៀបដែលយើងធ្វើអន្តរកម្មក្នុងវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរ។ ដូច្នេះភាពជោគជ័យរបស់យើងត្រូវបានកំណត់មិនត្រឹមតែដោយសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការការពារក្មេងស្រីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើជាគំរូដល់គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើងដែលគេស្គាល់ថាជា៖

រង្វង់របស់យើង

  • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ យើងបណ្តុះឱ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
  • នវានុវត្ត យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងបែបស៊ីជម្រៅ បង្កើតដំណោះស្រាយថ្មី និងទទួលយកការរៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់

  • ការមិនបោះបង់ យើងធ្វើការគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពក្មេងស្រី និងបង្កើនគុណភាពនៃឱកាសសម្រាប់ពួកគេ

  • ចិត្តមេត្តា យើងចូលរួមតែក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានការគោរព និងពិតប្រាកដ ដោយពិចារណាលើទស្សនៈ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

  • ភាពយូរអង្វែង យើងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវផលជះដែលមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែង 

  • ឧត្តមភាព យើងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវស្តង់ការខ្ពស់នៃអភិបាលកិច្ចល្អ សុចរិតភាព និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាព