ថ្ងៃមួយសម្រាប់មនុស្សយើង

Mearodey & Mariza Global Girls Leading our World

វាគឺស្ថិតក្នុងពេលវេលាបែបនេះ នៅពេលដែលយើងមើលឃើញភាពភ័យខ្លាចមកលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន វីរុសនៅតែកំពុងវាយលុកប្រទេសកម្ពុជា ហើយភាពអស្ថេរភាពនៅគ្រប់ប៉ុស្ត៍ នៅពេលដែលយើងរកមើលមនុស្សដែលពាក់ស្លាកឈ្មោះ ដែលសរសេរថា "មនុស្សធម៌"។ ជួយផង!

តើអ្នកជាមនុស្សដែលមានមនុស្សធម៌ដែរឬទេ? អ្នកអាចជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរស តែប្រហែលជាអ្នកមិនដឹងខ្លួន។

សម្រាប់យើងភាគច្រើន ពាក្យថា មនុស្សធម៌ ស្តាប់ទៅដូចជាធំធេងណាស់។ វាស្តាប់ទៅដូចជាត្រូវឱ្យមានការលះបង់ច្រើនណាស់។ មនុស្សធម៌ ស្តាប់ទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់នោះត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ Mother Teresa អ៊ីចឹង! 

វាគឺជាស្លាកឈ្មោះដែលមនុស្សយើងតិចតួចណាស់អាចពាក់បានដោយសារមនុស្សដែលមានចិត្តមនុស្សធម៌ជួយសង្រ្គោះជីវិត។  

ពួកគេបន្ថូបន្ថយការឈឺចាប់។ 
ពួកគេធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារ។ 
ពួកគេមិនបោះបង់ឡើយ។ 

AusCam មិនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការមនុស្សធម៌ទេ ពីព្រោះស្លាកឈ្មោះរបស់យើងសរសេរថា "ប្រឆាំងការជួញដូរ" ប៉ុន្តែយើងបង្ការការជួញដូរពីព្រោះយើងចង់សង្រ្គោះជីវិតមនុស្សដូចគ្នា ដែរ។ 

យើងចង់បន្ថូរបន្ថយការឈឺចាប់។ 
យើងចង់ធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារ។
យើងមិនបោះបង់ឡើយ។ 

យើងពិតជាជឿថាការរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតរបស់យើងនេះ នឹងបម្រើដល់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រីដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃហានីភ័យដើម្បីក្លាយជាក្រុមមនុស្សមានចិត្តមនុស្សធម៌ជំនាន់ថ្មី ដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃ ជាអ្នកដែលមិននៅស្ងៀមនៅពេលដែលខ្លួនត្រូវបានគេត្រូវការដើម្បីជួយការពារអ្នកដទៃដែលមានវិបត្តិ។

ប្រសិនបើ អ្នកមានចិត្តមនុស្សធម៌អាចគ្រាន់តែជាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយពីសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដូចគ្នា នោះប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្លាកឈ្មោះថ្មីបានហើយ។ 

រីករាយទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោក។
រក្សាភាពជាមនុស្សរបស់យើង។

ចែករំលែកការផ្សាយ

ការផ្សាយដែលទាក់ទង

ស្រីនាង

Meet Sreyneang.. One of our University Graduates! When we first met Sreyneang in 2014 she faced many challenges and although life was

នាថ

ក្មេងស្រីម្នាក់ៗ ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួន ដូច្នេះ កិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាដែរ។ យើងជឿជាក់ក្នុងការគាំទ្រជាបុគ្គល ហើយយើង

ដាណេ

ដាណេគឺជានិសិត្សបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដែលបានកន្លង នៅពេលចាប់ផ្តើម