ម៉ាលីស

Malis

ម៉ាលីសបានមកដល់គម្រោងសេរីភាព AusCam កាលនាងរៀននៅវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ទី 11 ។ នាងមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ក្នុងខេត្តមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយរបស់នាងចង់បានគុណភាពជីវិតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់នាង ដូច្នេះនាងត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យទៅរស់នៅជាមួយម្តាយមីង និងឪពុកមារបស់នាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

តាំងពីតូចមក ម៉ាលីសមានចំណូលចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរៀនសូត្រ ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់នាងការដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើននោះទេ។ ក្នុងរយៈពេលដែលនាងកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ ម៉ាលីសត្រូវរងការរំលោភបំពានផ្លូវអារម្មណ៍ពីសំណាក់ឪពុកមា និងម្តាយមីងរបស់នាង។ ពួកគេមិនយល់អំពីការតាំងចិត្តក្នុងការសិក្សារបស់នាងទេ ហើយពួកគេនិយាយថានាងនឹងមិនអាចប្រលងជាប់នោះទេ ពួកគេបានឱ្យនាងបោះបង់ការសិក្សា ដើម្បីរកលុយសម្រាប់គ្រួសាររបស់នាង។ 

ប៉ុន្តែ មុននឹងរឿងនេះបានកើតឡើង ម៉ាលីសបានជួបជាមួយមន្ត្រីកិច្ចការសង្គមម្នាក់ដែលធ្លាប់បានឃើញនាងនៅសាលារៀន។ មន្ត្រីកិច្ចការសង្គមម្នាក់នោះគឺមកពីគម្រោងសេរីភាព AusCam ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ ម៉ាលីសបានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សា កង់មួយសម្រាប់ជិះទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងអង្ករផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ 

ហើយនាងបានធ្វើវាបានសម្រេចមែន! 

ម៉ាលីស បានប្រលងជាប់ បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ ហើយឥលូវនេះគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម គណៈកម្មកាដឹកនាំក្មេងស្រី (GLC) ទាំង 10នាក់របស់ AusCam ដែលផ្តល់ជំនួយការយ៉ាងល្អវិសេសវិសាលដល់អង្គការ និងដើរតួនាទីជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញទៅដល់ក្មេងស្រីដែលក្មេងជាងផ្សេងទៀតដើម្បីការពារពួកគេពីការបោះបង់ការសិក្សា។ 

ម៉ាលីស ប្រឹងប្រែងធ្វើការ ហើយឥលូវនេះ នាងជានិស្សិតផ្នែកទីផ្សារមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងរស់នៅជាមួយសិស្សដែលទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពី AusCam ដូចគ្នា។

មាគ៌ាទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺតែងតែត្រូវការជួសជុលជានិច្ច ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបរិស្ថានត្រឹមត្រូវ និងមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវ ក្មេងស្រីត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដើម្បីឱ្យពួកគេជ្រើសរើសមាគ៌ាទៅទីកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅបានដោយខ្លួនឯង។ 

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានដកចេញសម្រាប់ឯកជនភាព ហើយពាក្យពេជ្រមួយចំនួនត្រូវបានកែសម្រួល បន្តិចបន្តួចដើម្បីបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសមានអត្ថន័យកាន់តែប្រសើរ។

ចែករំលែកការផ្សាយ

ការផ្សាយដែលទាក់ទង

ស្រីនាង

Meet Sreyneang.. One of our University Graduates! When we first met Sreyneang in 2014 she faced many challenges and although life was

នាថ

ក្មេងស្រីម្នាក់ៗ ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួន ដូច្នេះ កិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាដែរ។ យើងជឿជាក់ក្នុងការគាំទ្រជាបុគ្គល ហើយយើង

ដាណេ

ដាណេគឺជានិសិត្សបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដែលបានកន្លង នៅពេលចាប់ផ្តើម