និកា

Nika

យើងបានជួបនិកាក្នុងឆ្នាំ 2006 នៅពេលដែលនាងបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អប់រំរបស់យើង។ នាងគឺជាសិស្សម្នាក់ ដែលមានភាពលេចធ្លោរ និងមានទំនុកចិត្ត ដែលប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃទាំងនៅសាលា និងនៅផ្ទះ។ ប៉ុន្តែ ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារដែលមិនទៀងទាត់បានធ្វើឱ្យស្ថានភាពរបស់នាងមានភាពផុយស្រួយ និងងាយធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំង។

និកា មិនដែលបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់នាង និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12 ហើយពេលនេះកំពុងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈ AusCam ដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គ ដែលជាកន្លែងដែលនាងកំពុងសិក្សាផ្នែកច្បាប់។ គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់នាងពិតជាមានមោទនភាពលើសមទ្ធផល របស់និកាណាស់ ហើយពួកគេតែងតែផ្តល់នូវការគាំទ្រ និងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់នាងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការក្លាយជាមេធាវីមួយរូប។

ក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់នាង នាងជាញឹកញាប់ដើរតួជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលា ដោយសារតែភាពជឿជាក់ និងសមត្ថភាពរបស់នាង។ សាស្ត្រាចារ្យ និងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាង ស្នើឱ្យនាងដឹកនាំក្រុម និងធ្វើបទបង្ហាញក្នុងថ្នាក់ជាញឹកញាប់។

សព្វថ្ងៃនេះ នៅពេលដែលនិកា បន្តការសិក្សារបស់នាង នាងក៏ជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរូបនៃក្រុមការងារ AusCam របស់យើង ក្នុងនាមជាជំនួយការផ្នែកសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនង។

AusCam តែងតែនៅទីនេះជានិច្ចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់និកា និងគ្រួសាររបស់នាង និងផ្តល់ការថែទាំ ការបង្ហាត់បង្រៀន និងជំនួយផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គម ក្នុងកំឡុងពេលលំបាកបំផុតរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលពេលវេលាដែលលំបាក ហើយយើងបានផ្តល់ឱ្យនាងនូវកញ្ចប់ជំនួយបន្ទាន់ រួមមានសម្ភារៈសិក្សា និងការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍ជាទៀងទាត់។ ការគាំទ្រដោះស្រាយវិបត្តិមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះបើគ្មានវាទេ សូម្បីតែហេតុការណ៍បន្ទាន់ណាមួយដែលមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ ក៏អាចធ្វើឱ្យអនាគតរបស់ក្មេងស្រីផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតបានដែរ។ ដូច្នេះ ខណៈដែលវិបត្តិរបស់នាងត្រូវបានសម្រាល នាងអាចបន្តដើម្បីទទួលបានការអប់រំរបស់នាង កសាងភាពរឹងមាំខ្លួនឯង និងទំនុកចិត្ត ហើយងបំពេញនូវក្តីសុបិនពេញមួយជីវិតរបស់នាងក្នុងការក្លាយខ្លួនជាមេធាវីមួយរូបបាន។
ចែករំលែកការផ្សាយ

ការផ្សាយដែលទាក់ទង

ស្រីនាង

Meet Sreyneang.. One of our University Graduates! When we first met Sreyneang in 2014 she faced many challenges and although life was

នាថ

ក្មេងស្រីម្នាក់ៗ ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួន ដូច្នេះ កិច្ចការរបស់យើងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាដែរ។ យើងជឿជាក់ក្នុងការគាំទ្រជាបុគ្គល ហើយយើង

ដាណេ

ដាណេគឺជានិសិត្សបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ និងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានដែលបានកន្លង នៅពេលចាប់ផ្តើម